دسته بندی ها


ما 9 دوره برای شما پیدا کردیم

فضای مجازی : فرصت ها و آسیب ها
در حال برگزاری
٪100-
دوره حضوری
مهندسی شبکه
در حال برگزاری
انلاین و حضوری
مدیریت خدمات فاوا و ITIL
به زودی
دوره حضوری
کاربر ICDL
در حال برگزاری
٪38-
افلاین و حضوری
کامپیوتر
کاربر ICDL
آزمون آزمایشی

1,300,000 تومان 2,091,148 تومان

جزوات آموزشی
به زودی
دوره حضوری
دوره spss جامع
در حال برگزاری
٪2-
انلاین و حضوری
کامپیوتر
دوره spss جامع

1,078,000 تومان 1,100,000 تومان

امنیت شبکه
در حال برگزاری
انلاین و حضوری
کامپیوتر
امنیت شبکه

4,800,000 تومان

دوره آموزشی تولید محتوا با اسنگیت(snagit)
به زودی
٪38-
دوره حضوری